POUŽÍVÁME COOKIES

K provozování webu viva-credit.cz využíváme takzvané cookies. Cookies jsou soubory sloužící k přizpůsobení obsahu webu,

k měření jeho funkčnosti a obecně k zajištění vaší maximální spokojenosti. Používáním tohoto webu souhlasíte se způsobem,

jakým s cookies nakládáme.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisůJe mi známo, že společnost Viva Credit s.r.o., IČ: 04233735, se sídlem Pod Krejcárkem 975/2, Žižkov, 130 00 Praha 3, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 244268 („Společnost“), jako provozovatel internetových stránek www.viva-credit.cz , poskytovatel spotřebitelských úvěrů a správce osobních údajů, respektuje soukromí svých klientů návštěvníků a dbá na bezpečnost tím, že chrání mé osobní údaje a soukromí při každé mé návštěvě webových stránek Společnosti nebo při komunikaci s ní.

Prohlašuji, že je mi známo, že nejsem povinen poskytnout Společnosti své osobní údaje ani svůj souhlas s jejich zpracováním. Mohu také svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat. Mám také právo požádat Společnost o poskytnutí informace o zpracování svých osobních údajů, o poskytnutí informace o osobních údajích, které o mně vede, a také požadovat jejich opravu, blokování, doplnění nebo likvidaci, pokud se to ukáže nezbytným. Toto mohu učinit kontaktováním Společnosti na telefonním čísle či e-mailu uvedeném na jejich internetových stránkách.

Je mi známo, že přenos dat prostřednictvím internetu či telefonického kontaktu není zcela bezpečný a že Společnost nemůže zaručit stoprocentní ochranu a bezpečnost údajů. Nicméně Společnost přijímá všechna odpovídající opatření k ochraně informací, jež jsou jí sdělovány. Předávání jakýchkoli údajů z mé strany probíhá výlučně na mé nebezpečí. V některých případech mi může být umožněn přístup do Klientského profilu na stránkách Společnosti prostřednictvím zadání přístupového hesla. Jsem si vědom, že za zabezpečení a utajení takového hesla odpovídám já.

Před udělením souhlasu jsem byl informován o zpracování v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Proto uděluji Společnosti souhlas se zpracováním mých osobních údajů a to na dobu 10 let ode dne udělení tohoto souhlasu či ukončení smluvního vztahu se Společností, v závislosti na tom, která za skutečností nastane později a to v následujícím rozsahu:

Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, emailová adresa, číslo mobilního telefonu, rodné číslo, číslo OP, číslo bankovního účtu (případně další informace, které jsem se rozhodl poskytnout Společnosti prostřednictvím telefonu, emailem či prostřednictvím webových stránek), které Společnost Viva Credit s.r.o., IČ: 04233735 získá za účelem adresného nabízení obchodu či služeb a za účelem předání těchto osobních údajů dalším fyzickým a právnickým osobám k adresnému nabízení obchodu či služeb. Tímto souhlasem opravňuji Společnost a další fyzické a právnické osoby, jimž Společnost mé osobní údaje poskytla či poskytne, aby používali mou elektronickou adresu a telefonní číslo za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se jejich vlastních produktů či služeb a to i nad rámec ustanovení § 5 odst. 5 Zákona o ochraně osobních údajů (také telefonicky, elektronickou poštou, sms zpráv, GSM technologie, webových stránek). Toto zpracování je dobrovolné a udělení či neudělení souhlasu s ním nemá žádný vliv na uzavření smlouvy.

Souhlasím se zařazením svých osobních údajů do dlužnických registrů v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, emailová adresa, číslo mobilního telefonu, rodné číslo, číslo OP, číslo bankovního účtu (případně další informace, které jsem se rozhodl poskytnout Společnosti prostřednictvím telefonu, emailem či prostřednictvím webových stránek), pokud nebudu plnit podmínky stanovené smlouvou uzavřenou mezi mnou a Společností řádně a včas a s tím, aby Společnost Viva Credit s.r.o., IČ: 04233735 za účelem ochrany svých majetkových práv před uzavřením smlouvy využívala informace z dlužnických registrů.

Souhlasím s tím, aby Společnost Viva Credit s.r.o., IČ: 04233735 veškeré shromažďované údaje týkající se mé osoby v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, emailová adresa, číslo mobilního telefonu, rodné číslo, číslo OP, číslo bankovního účtu (případně další informace, které jsem se rozhodl poskytnout Společnosti prostřednictvím telefonu, emailem či prostřednictvím webových stránek) v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, předávala zpracovatelům v rámci Evropské unie i mimo ni za účelem zpracovávání. Poskytnutím svých údajů vyjadřuji souhlas s jejich předáváním a uchováváním.

Souhlasím s tím, aby Společnost Viva Credit s.r.o., IČ: 04233735 kontaktovala mého zaměstnavatele a dále případně jakoukoli další osobu za účelem ochrany svých majetkových práv a zjištění a potvrzení informací, jež jsem uvedl v žádosti o zápůjčku či ve smlouvě o zápůjčce a aby Společnost v případě nutnosti, či v případě, že to bude vhodné těmto osobám sdělila veškeré informace, jež jsou jí o mně známy, především jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, emailová adresa, číslo mobilního telefonu, rodné číslo, číslo OP, číslo bankovního účtu, výše zápůjčky, o kterou žádám a má právo požadovat po těchto osobách informace o mé osobě, jež jsou pro uzavření a plnění smlouvy o zápůjčce podstatné.

Zavolejte nám:
284 093 574