(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-N9RGRNT'); /* */
!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod? n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0]; s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script', 'https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init', '220662898345512'); fbq('track', 'PageView'); !function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod? n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0]; s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script', 'https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init', '1610017242637473'); fbq('track', 'PageView');

PODMÍNKY POUŽITÍ SLUŽBY INSTANTOR


Poslední revize 12. 11. 2014

Tyto Podmínky použití jsou smlouvou (dále jen „Smlouva”) mezi vámi (dále jen „Uživatel”) a společností Instantor AB (dále jen „Instantor” nebo „SLUŽBA”). Následující Podmínky použití si přečtěte, než se připojíte ke službě nebo začnete používat související software (dále jen „Software”).1. ÚVOD


DŮLEŽITÉ! Váš přístup ke SLUŽBĚ nebo používání SLUŽBY se řídí těmito Podmínkami použití. Přístupem, použitím, zobrazením, čtením, vytištěním, instalací nebo stažením jakýchkoli materiálů ze SLUŽBY vyjadřujete souhlas s tím, že pro vás tyto Podmínky použití budou závazné. Kromě toho se během používání služeb souvisejících se SLUŽBOU musíte řídit veškerými zásadami, pokyny a pravidly vztahujícími se na tyto služby, jež může Instantor čas od času zveřejnit. Veškeré takové zásady, pokyny a pravidla se tímto stávají odkazovanou součástí Podmínek použití.

Souhlas s těmito Podmínkami použití dáváte najevo jakýmkoli činem, který je projevem vašeho souhlasu, mimo jiné kliknutím na tlačítko „Souhlasím” nebo obdobné nebo i jen pouhým přístupem ke SLUŽBĚ, a to ať už jste si tyto Podmínky použití přečetli, či nikoli. Tento formulář si smíte vytisknout pro svou osobní potřebu. Pokud nesouhlasíte s některými ustanoveními těchto Podmínek použití, nesmíte SLUŽBU ani jakoukoliv související službu používat.

Instantor si vyhrazuje právo tyto Podmínky použití a veškeré naše další zásady, pokyny a pravidla kdykoli a jakkoli revidovat, aktualizovat a upravovat. Pravidelně kontrolujte na našich webových stránkách, zda došlo k nějakým úpravám těchto Podmínek použití, a to tak, že webovou stránku navštívíte znovu a stisknete v prohlížeči tlačítko „Obnovit”. Povšimněte si data poslední revize této stránky, které je uvedeno svrchu této stránky. Pokud datum „poslední revize” zůstane po stisknutí tlačítka „obnovit” nezměněno, smíte předpokládat, že od doby, kdy jste tento dokument četli naposledy, nebyly učiněny žádné změny. Změna data „poslední revize” znamená, že tento dokument byl aktualizován nebo upraven a tato aktualizovaná nebo upravená verze nahrazuje okamžikem zveřejnění všechny verze předchozí. Ke SLUŽBĚ smíte přistupovat a SLUŽBU smíte využívat jen v souladu s těmito Podmínkami použití. Prosím nahlížejte do těchto Podmínek použití pravidelně a před použitím SLUŽBY si je pečlivě přečtěte. Prohlašujete, že jste si tyto Podmínky použití přečetli, že jste jim porozuměli a že s jejich obsahem souhlasíte.2. MÍSTNĚ PŘÍSLUŠNÉ SOUDY, POSKYTOVATELÉ-TŘETÍ STRANY


Vlastníkem hlavní domény SLUŽBY je společnost Instantor AB, která má licenci a povolení podnikat v zemi svého původu, kterou je Švédsko. SLUŽBA však k poskytování SLUŽBY používá software bank a pro tyto služby platí jejich obchodní podmínky. Doporučujeme vám pečlivě si projít obchodní podmínky vaší banky a Zákazníka (tento termín je definován níže) před tím, než SLUŽBU použijete. SLUŽBU používáte za účelem schválení nebo zamítnutí obchodního nebo obdobného vztahu mezi vámi a dotyčným zákazníkem společnosti Instantor (dále jen „Zákazník”). Proto se tedy veškeré příslušné obchodní podmínky Zákazníka vztahují i na vaše použití SLUŽBY. Máte povinnost zjistit si před použitím SLUŽBY veškeré právní předpisy ve své zemi a dodržet je. Souhlasíte s tím, že v míře, v jaké to zákon umožňuje, odškodníte společnost Instantor za jakékoli nezákonné použití SLUŽBY nebo jejích služeb.3. RIZIKO


Používání SLUŽBY je výhradně na volbě a na úvaze Uživatele a na jeho vlastní nebezpečí. Také nesete odpovědnost za udržení veškerých hesel k účtu a dalších osobních bezpečnostních informací v tajnosti a v bezpečí. SLUŽBA nenese odpovědnost za neoprávněné použití žádného z účtů ani informací poskytnutých se SLUŽBOU ani za ztráty, ke kterým by došlo následkem takového neoprávněného použití, ledaže jednání SLUŽBY bylo hrubou nedbalostí nebo úmyslem.4. VĚK DOVRŠENÍ DOSPĚLOSTI


Použitím a/nebo zobrazením SLUŽBY prohlašujete a zaručujete, že jste dovršili věk 18 let a že jste právně způsobilí tuto Smlouvu uzavřít. Pokud nejste starší 18 let, musíte SLUŽBU neprodleně opustit a nesmíte SLUŽBU používat, vstupovat, ani si ze SLUŽBY tisknout nebo stahovat jakékoli materiály. Je možné, že budete požádáni, abyste jako podmínku vstupu do SLUŽBY potvrdili své datum narození. Souhlasíte s tím, že neobjedete žádné bezpečnostní ani přístupové prvky na této SLUŽBĚ. Dále berete na vědomí, že SLUŽBA nenese žádnou odpovědnost za jakékoli klamné uvedení Uživatelova věku.5. POUŽÍVÁNÍ


5.1 Všeobecné podmínky členství

Do služby se budete přihlašovat skrze své vlastní internetové bankovnictví nebo obdobným způsobem. SLUŽBA a s ní spřízněné společnosti odmítají veškerou odpovědnost vyplývající z podvodného vstupu do SLUŽBY a podvodného použití SLUŽBY. Pokud Uživatel získá přístup podvodně, smí SLUŽBA neprodleně ukončit relaci a podniknout veškeré nezbytné a vhodné kroky v souladu s těmito Podmínky použití a s příslušnými právními předpisy.

5.2 Přístup a změny

Za poskytnutí veškerého vybavení a počítače nezbytného k přistoupení ke SLUŽBĚ nesete odpovědnost vy. SLUŽBA si vyhrazuje právo kdykoli, po předchozím varování, nebo bez něj, upravit materiály, služby a design SLUŽBY.

5.3 Informace

Souhlasíte s následujícím:

Poskytnete pravdivé, přesné, aktuální a úplné informace tak, jak budou získány z vašeho výpisu z účtu ve vašem internetovém bankovnictví nebo obdobně (dále jen „Získané údaje”).

Prohlašujete a zaručujete, že žádné další osobě nesdělíte přístupové údaje do svého internetového bankovnictví a že žádné další osobě neposkytnete přístup ke SLUŽBĚ. Vždy se ujistěte, že jakýkoli odkaz, který tvrdí, že vás zavede na stránky SLUŽBY, to také opravdu udělá, a ujistěte se, že adresa zobrazená v panelu Adresa vašeho prohlížeče začíná www.instantor.com. Odškodníte SLUŽBU za veškeré aktivity provedené skrze jinou než tuto adresu.

Nesete výhradní odpovědnost za udržení přístupových údajů do svého internetového bankovnictví v tajnosti a nesete plnou odpovědnost za veškeré aktivity, které se uskuteční pod vaším uživatelským jménem a heslem. Nesete plnou odpovědnost za jakékoli neoprávněné použití vaší zaregistrované emailové adresy, v jehož důsledku by nějaká jiná osoba získala přístup k vašemu uživatelskému jménu a/nebo heslu. Aniž by se tím omezovalo výše uvedené, nesete odpovědnost za to, že svůj antivirový program a firewall budete udržovat aktuální a že budete podnikat další patřičné kroky k udržení svého uživatelského jména a hesla v tajnosti.

Zavazujete se, že se na konci každé relace ze svého účtu / internetového bankovnictví odhlásíte. Nesete odpovědnost za jakékoli neoprávněné použití SLUŽBY, a to i když používáte nějakou funkci automatického přihlašování, až do doby, než neoprávněné použití telefonicky oznámíte zákaznické podpoře SLUŽBY a potvrdíte toto oznámení ze své zaregistrované emailové adresy. Odškodníte SLUŽBU za veškeré aktivity provedené přes váš účet.

Aniž by se tím omezovalo použití jiných právních prostředků, SLUŽBA může neprodleně vydat varování a/nebo váš přístup ke SLUŽBĚ a její použití dočasně pozastavit, pozastavit na dobu neurčitou a/nebo ukončit a ukončit tuto Smlouvu po předchozím varování, nebo bez něj:

5.3.1 bude-li se SLUŽBA domnívat, že jste porušili kteroukoli z těchto Smluvních podmínek nebo kteroukoli ze zásad, pokynů a pravidel, které jsou jejich odkazovanou součástí;

5.3.2 nepodaří-li se nám zkontrolovat nebo ověřit jakékoli informace, které SLUŽBĚ poskytnete;

5.3.3 budeme-li se domnívat, že z vašich činů by mohla vyplynout právní odpovědnost pro vás, pro naše Uživatele nebo pro SLUŽBU;

5.3.4 rozhodne-li se SLUŽBA ukončit činnost nebo jinak zastavit provoz SLUŽBY nebo kterékoli z jejích součástí. Souhlasíte s tím, že ani SLUŽBA, ani žádná třetí strana jednající za nás vám nebude odpovědná za jakékoli ukončení vašeho přístupu ke SLUŽBĚ. Souhlasíte s tím, že pokud bude vaše užívání SLUŽBOU ukončeno, nepokusíte se SLUŽBU použít znovu bez písemného souhlasu společnosti Instantor.6. ZPRONEVĚRA, PODVODY A SOFTWAROVÉ CHYBY


6.1 Na SLUŽBĚ jsou přísně zakázány veškeré podvodné aktivity, přičemž pojem podvodná aktivita vymezuje výhradně SLUŽBA. Mezi podvodné aktivity patří zejména odcizení přihlašovacích údajů účtu, padělání a poskytnutí falešných Získaných údajů nebo dalších požadovaných informací. Kromě dalších právních prostředků uvedených v těchto Podmínkách použití může SLUŽBA ohledně podvodných aktivit také uplatňovat své nároky v trestním stíhání a/nebo se domáhat náhrady škody v občanskoprávním řízení.

6.2 Souhlasíte s tím, že se nikdy nepokusíte využít žádnou chybu, virus, nedostatek nebo nesrovnalost (dále jen „Chyba”), která se v Softwaru vyskytne, ve svůj prospěch nebo v neprospěch ostatních Uživatelů. Dále souhlasíte s tím, že každou takovou Chybu nahlásíte zákaznické podpoře okamžitě, jakmile ji objevíte.

6.3 Použití jakéhokoli softwarového programu, který zprostředkovává umělou inteligenci, je přísně zakázáno. SLUŽBA může podniknout kroky nebo objednat podniknutí kroků, aby zjistila a zabránila Uživateli v použití takového softwaru, zejména přečtením seznamu běžících programů na počítači Uživatele. SLUŽBA může uplatňovat zásady zakázaných programů ve znění, které může být čas od času aktualizováno.

6.4 SLUŽBA je odhodlána proti podvodným aktivitám bojovat a k nevhodným činům a podvodným aktivitám má nulovou toleranci. Každý Uživatel zapojený do aktivit, u nichž je podezření, že jsou podvodné, bude nahlášen příslušným úřadům.7. OMEZENÁ LICENCE KE SLUŽBĚ A NARUŠOVÁNÍ SLUŽBY


7.1 Omezená licence k používání SLUŽBY. Za těchto Podmínek použití a v souvislosti se SLUŽBOU vám Instantor tímto poskytuje omezenou, nevýlučnou a nepřenosnou osobní licenci k přístupu ke SLUŽBĚ a materiálů a služeb v ní obsažených a k jejich používání. SLUŽBA poskytuje materiály a služby, které jsou k dispozici na této službě, k osobnímu, nekomerčnímu používání potenciálními nebo existujícími zákazníky Zákazníků. SLUŽBA si vyhrazuje právo omezit množství zobrazených materiálů nebo poskytnutých služeb. Jakékoli neoprávněné použití SLUŽBY nebo jakýchkoli materiálů nebo služeb v ní obsažených tuto omezenou licenci s okamžitou platností ukončuje. Toto je licence k užívání SLUŽBY a přístupu k ní jedině k zamýšleným účelům. Po ukončení této Smlouvy musíte neprodleně zničit veškeré informace a materiály, které jste si ze služby stáhli, vytiskli nebo jinak okopírovali.

7.2 Narušování. S výjimkou okolností, kdy to právní předpisy výslovně dovolují, nesmíte materiály, grafiku, texty, kód, obrázky ani Software SLUŽBY přeložit, použít na ně zpětné inženýrství, dekompilovat je, rozebrat je ani z nich vytvořit odvozená díla. Tímto souhlasíte s tím, že nepoužijete žádné automatické zařízení ani ruční proces k monitorování ani k reprodukci SLUŽBY a že nepoužijete žádné zařízení, software, počítačový kód ani virus k narušení ani k pokusu narušení SLUŽBY nebo jakékoli komunikace na ní.8. OMEZENÍ POUŽITÍ SLUŽBY


8.1. Bez výslovného předchozího písemného povolení SLUŽBY nesmíte:

 • 8.1.1
 • SLUŽBU ani žádné z materiálů v ní obsažené duplikovat (s výjimkami, kde to tato Smlouva výslovně povoluje);

 • 8.1.2
 • vytvářet odvozená díla založená na SLUŽBĚ ani na žádných z materiálů v ní obsažených;

 • 8.1.3
 • použít SLUŽBU ani žádné z materiálů v ní obsažených k jakémukoli veřejnému zobrazování, veřejnému předvádění, k prodeji ani k pronájmu;

 • 8.1.4
 • SLUŽBU ani žádné z materiálů v ní obsažených redistribuovat;

 • 8.1.5
 • ze SLUŽBY ani z žádných z materiálů v ní obsažených odstranit oznámení o vlastníku autorských práv a další právní upozornění;

 • 8.1.6
 • SLUŽBU ani žádné z materiálů v ní obsažených umístit do rámce ani v souvislosti s ní používat jakékoli technologie rámců;

 • 8.1.7
 • použít, publikovat ani distribuovat žádné meta tagy nebo jiné formy skrytého textu používající jméno nebo známky SLUŽBY;

 • 8.1.8
 • obejít žádné šifrování ani jiné bezpečnostní nástroje použité kdekoli na SLUŽBĚ (to zahrnuje i krádež uživatelských jmen a hesel a použití uživatelského jména a hesla jiné osoby za účelem získání přístupu do prostoru s omezeným přístupem);

 • 8.1.9
 • použít na SLUŽBU nástroje k vytěžování dat, boty ani extrakční nástroje;

 • 8.1.10
 • použít jakýkoli nástroj, software ani postup k obejití kteréhokoli z operačních prvků ani se pokusit narušit řádné fungování SLUŽBY, serveru nebo aktivit v nich prováděných;

 • 8.1.11
 • podniknout žádné činy, které by SLUŽBĚ nebo její síťové infrastruktuře naložily neúměrně velkou zátěž;

 • 8.1.12
 • dekompilovat, provést zpětný inženýring, upravit ani rozebrat žádný ze softwarových částí materiálů, s výjimkou okolností a do takové míry, jak to dovolují příslušné právní předpisy;

 • 8.1.13
 • prodat, pronajmout, licencovat, sublicencovat, převést, distribuovat, dále šířit, střídavě užívat s jiným, použít jako kancelář poskytující službu, ani jinak převést na žádnou třetí stranu materiály ani žádná z vašich práv na přístup k těmto materiálům a jejich použití;

 • 8.1.14
 • použít SLUŽBU ve spojitosti s distribucí nevyžádaných komerčních emailů či reklam;

 • 8.1.15
 • asistovat ani napomáhat jakékoli třetí straně v čemkoli z výše uvedeného.9. SOFTWAROVÁ LICENCE


9.1 Používání SLUŽBY zahrnuje používání určitého počítačového softwaru, kódu a informací vyvinutých SLUŽBOU (dálen jen „Software”). SLUŽBA poskytuje Uživateli nevýlučnou, dočasnou a odebratelnou licenci k použití Softwaru bez práva sublicencovat.

9.2 Nesmíte: (a) dovolit jinému / jiným použít Software, ledaže taková jiná osoba / jiné osoby odsouhlasí písemně podmínky této Smlouvy; (b) Software upravit, přeložit, provést zpětný inženýring, dekompilovat, rozebrat ani vytvořit dílo odvozené ze Softwaru; (c) Software kopírovat; (d) prodat, pronajmout, licencovat, převést, sublicencovat nebo jinak převést práva k Softwaru; (e) odstranit jakákoli z oznámení nebo štítků o vlastníku Softwaru, včetně z podkladového kódu Softwaru; ani (f) použít Software z žádného jiného důvodu, než pro vaše soukromé použití. Vlastnictví Softwaru, všechna práva v něm existující, ať už na základě autorských práv, ochranných známek, patentů, obchodního tajemství nebo jiné teorie zůstanou výhradním a výlučným vlastnictvím společnosti Instantor. Uživatel souhlasí s tím, že veškeré kopie Softwaru po ukončení nebo vypršení této Smlouvy vrátí nebo smaže. Právo uživatele na užívání Softwaru je podmíněno dodržováním všech ustanovení těchto Podmínek použití.10. ODMÍTNUTÍ ZÁRUKY


10.1 Rozumíte a výslovně souhlasíte s tím, že použití SLUŽBY nebo jakýchkoli materiálů a/nebo údajů stažených nebo jinak získaných skrze SLUŽBU a jakýchkoli materiálů v ní obsažených děláte podle vlastního uvážení a na vlastní riziko a že nesete výhradní odpovědnost za veškerou škodu způsobenou na vašem počítačovém systému nebo za ztrátu dat vniklou v důsledku stažení takových materiálů a/nebo údajů.

10.2 SLUŽBA je poskytována „jak stojí a leží”, bez jakékoli záruky, ať už výslovné či konkludentní, zejména bez jakékoli konkludentní záruky vhodnosti k prodeji, způsobilosti k jakémukoli konkrétnímu účelu, nároku nebo neporušování.

10.3 SLUŽBA nijak neprojevuje ani nezaručuje, že SLUŽBA nebo jakékoli materiály v ní obsažené budou nepřerušované, včasné, bezpečné nebo bez chyb; SLUŽBA také nijak neprojevuje ani nezaručuje kvalitu, vhodnost, pravdivost, užitečnost, přesnost ani úplnost SLUŽBY ani jakýchkoli materiálů v ní obsažených. Jedinou povinností SLUŽBY a také jediným právním prostředkem nápravy pro Uživatele je podle výběru SLUŽBY buď (a) že SLUŽBA nahradí váš Software novým Softwarem dodaným SLUŽBOU; nebo (b) ukončení této Smlouvy.

10.4 Rozumíte tomu, že SLUŽBA nemůže zaručit a nezaručuje, že soubory, které jsou k dispozici ke stažení z internetu, nebudou obsahovat viry, červy, trojské koně nebo další kód, který může projevit kontaminující nebo destruktivní vlastnosti. SLUŽBA nenese žádnou odpovědnost za rizika vašeho použití internetu a internetového bankovnictví.

10.5 SLUŽBA nedává záruku ohledně žádného zboží či služby zakoupené nebo získané prostřednictvím SLUŽBY ani transakce uzavřené skrze SLUŽBU.

10.6 Majitel SLUŽBY může bez předchozího varování kdykoli změnit kterékoli z informací nacházejících se na SLUŽBĚ, a to včetně Podmínek použití.

10.7 Záruky a prohlášení ustanovená v této Smlouvě jsou jedinými zárukami a prohlášeními v souvislosti s touto Smlouvou a jsou náhradou za jakékoli a veškeré jiné záruky, písemné či ústní, výslovné či konkludentní, které vyvstaly buď dohodou stran nebo fungováním právních předpisů, včetně záruk vhodnosti k prodeji a způsobilosti ke konkrétnímu účelu. Žádná z těchto záruk a prohlášení se nevztahuje na žádnou třetí osobu. Některé jurisdikce nedovolují vyloučení určitých záruk, takže je možné, že výše uvedená vyloučení se na vás nevztahují.11. ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI


11.1 Tímto odmítáme jakoukoli odpovědnost za škody, které mohou vzniknout tím, že Uživatel a/nebo Zákazník poskytnou jakékoli služby za jakýmkoli protizákonným účelem.

11.2 Pokud se ucházíte o služby, které jakýmkoli způsobem porušují platné právní předpisy, nesmíte SLUŽBU použít a tímto souhlasíte s tím, že ji okamžitě opustíte.12. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI


12.1 V žádném případě SLUŽBA (ani ti, co jí poskytli licence, její zástupci, dodavatelé, distributoři, poskytovatelé služeb ani jacíkoli jiní předplatitelé nebo dodavatelé) nebude odpovědná vám ani žádné jiné třetí straně za žádné přímé, zvláštní, nepřímé, vedlejší, následné, ani exemplární náhrady škody, zejména ne za ušlý zisk, ztrátu informací, přerušení obchodní činnosti, ušlý zisk nebo újmu na dobrém jméně, které by mohly vzniknout v důsledku použití nebo zneužití SLUŽBY nebo jakýchkoli materiálů či služeb v ní obsažených nebo neschopnosti ji použít jakoukoli osobou, a to i v případě, že SLUŽBA byla na pravděpodobnost takových náhrad škod upozorněna. Toto se vztahuje na jakoukoli věc vyplývající z této Smlouvy nebo se k ní vztahující, ať se vznik takového údajného závazku má zakládat na smlouvě, deliktu nebo na něčem jiném, a to i v případě, že SLUŽBA byla na pravděpodobnost takových náhrad škod upozorněna.

12.2 Protože některé jurisdikce nedovolují vyloučení případně omezení odpovědnosti za nepřímou nebo vedlejší škodu, je možné, že výše uvedená omezení se na vás nevztahují.13. ODŠKODNĚNÍ


Souhlasíte s tím, že budete bránit, odškodníte a zbavíte odpovědnosti SLUŽBU, její vedení, jednatele, akcionáře, zaměstnance, nezávislé dodavatele, poskytovatele telekomunikačních služeb a zástupce proti jakýmkoli nárokům, žalobám, ztrátám, odpovědnostem, vydáním, nákladům nebo požadavkům, zejména poplatkům právním a účetním, proti jakékoli náhradě škody způsobené nebo údajně způsobené přímo, nepřímo a/nebo vedlejším způsobem tím, že jste vy sám nebo z pověření jiné osoby, zejména státního úřadu, použil, zneužil nebo nemohl použít SLUŽBU nebo jakékoli materiály či služby v ní obsažené, nebo tím, že porušíte Podmínky použití, nebo tím, že porušíte zákon. Dále souhlasíte s tím, že nás budete bránit a odškodníte nás v případě, že jakákoli třetí strana bude poškozena vašimi protiprávními činy, nebo v případě, že se budeme muset bránit proti žalobám nebo obhajovat v trestním stíhání na základě kroků jakékoli strany, která není spřízněná se SLUŽBOU. SLUŽBA vás bude ihned informovat elektronickou poštou o jakékoli takové žalobě či trestním stíhání a bude (na vaše náklady) v obhajobě proti takové žalobě či trestnímu stíhání spolupracovat. Vyhrazujeme si právo podílet se na obhajobě proti takové žalobě či trestnímu stíhání na naše vlastní náklady a vybrat si svého vlastního právního zástupce, ale není to naše povinnost.14. PROHLÁŠENÍ A ZÁRUKY UŽIVATELE


Tímto prohlašujete a zaručujete následující:

14.1 Tyto Podmínky použití jste si přečetli a rozumíte jim.

14.2 Uzavření a plnění těchto Podmínek použití z vaší strany a provedení transakcích zde uvažovaných, ať už po upozornění, nebo bez něj, po uplynutí času nebo obojí, v rozporu s nebo porušením: (i) žádného ustanovení právních předpisů, které pro vás platí; (ii) žádného rozsudku ani dekretu, který se vztahuje na vás nebo na vaše jmění či majetek; ani (iii) žádné smlouvy nebo jiné listiny, která se vztahuje na vás nebo na vaše jmění či majetek.15. ODKAZY A ODKAZOVÁNÍ


15.1 Některé webové stránky propojené se SLUŽBOU patří třetím stranám a jsou jimi provozovány. Protože SLUŽBA nemá nad takovými webovými stránkami a zdroji žádnou kontrolu, berete na vědomí a souhlasíte s tím, že SLUŽBA nenese odpovědnost za dostupnost takových externích webových stránek nebo zdrojů a že je neprověřuje ani je nedoporučuje a nenese odpovědnost za žádný obsah, inzerci, služby, produkty ani další materiály, které na takových webových stránkách jsou nebo jsou jejich prostřednictvím k dispozici. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že SLUŽBA nenese přímou ani nepřímou odpovědnost za žádné poškození nebo ztrátu způsobené nebo údajně způsobené použitím nebo spolehnutím se na jakýkoli takovýto obsah, zboží nebo služby třetích stran, které jsou k dispozici na takových webových stránkách nebo jsou jejich prostřednictvím nebo v souvislosti s nimi. Rozhodnete-li se přistoupit k takové webové stránce třetí strany, činíte to zcela na vlastní riziko a za jakýchkoli Podmínek použití a zásad ochrany soukromí, které jsou na nich zveřejněné. Dále berete na vědomí, že jakékoli použití jakýchkoli webových stránek kontrolovaných, vlastněných nebo provozovaných třetí stranou se řídí Podmínkami použití oněch webových stránek a nikoli těmito Podmínkami použití.

15.2 Tímto souhlasíte s tím, že SLUŽBU zbavíte odpovědnosti za veškeré náhrady škody a odpovědnost, které by vznikly v důsledku použití odkazů, které se na SLUŽBĚ mohou objevit. SLUŽBA si vyhrazuje právo kdykoli ukončit jakýkoli odkaz nebo program odkazů.16. INFORMACE O OCHRANNÝCH ZNÁMKÁCH


16.1 Souhlasíte s tím, že bez předchozího schválení SLUŽBOU nezobrazíte ani jakýmkoli jiným způsobem nepoužijete žádné ochranné známky, značky služeb, obchodní jména ani doprovodná loga, ať už použitá zvlášť nebo spolu s jakýmkoli textem, SLUŽBY ani dceřiných či přidružených nebo spřízněných společností ani společnosti stejné skupiny společností jako je SLUŽBA ani společností konečných většinových akcionářů SLUŽBY.

16.2 Jména produktů a služeb dalších výrobců zde odkazovaná nebo zobrazená na SLUŽBĚ mohou být ochrannými známkami a značkami služby svých společností a jsou výlučným vlastnictvím svých vlastníků a nesmějí se používat veřejně bez výslovného svolení majitelů a/nebo držitelů takových ochranných známek a značek služby.17. INFORMACE O AUTORSKÝCH PRÁVECH


17.1 Materiály jako jsou texty, grafika, fotografie, video a audio klipy, obrázky, materiály ke stažení, kompilace dat a software, které jsou přístupné ze SLUŽBY a jakýchkoli jiných služeb World Wide Webu vlastněných, provozovaných, licencovaných nebo ovládaných SLUŽBOU, jsou proprietární informace a cenné duševní vlastnictví SLUŽBY nebo strany, které tyto materiály SLUŽBĚ poskytla, a SLUŽBĚ nebo straně, která materiály poskytla, zůstávají veškerá práva, právní nároky a podíly v těchto materiálech.

17.2 Tyto materiály se nesmějí kopírovat, distribuovat, publikovat, upravovat, nahrávat, zveřejňovat ani šířit žádným způsobem bez předchozího písemného souhlasu SLUŽBY, s tou výjimkou, že si smíte vytisknout kopii těchto materiálů výhradně pro osobní potřebu. Při tom však nesmíte odstranit ani změnit ani způsobit odstranění ani změnu žádného označení autorského práva, ochranné známky, obchodní firmy, značky služby ani jakéhokoli jiného proprietárního označení či vysvětlivky, které se na kterémkoli z materiálů vyskytuje.18. ROZHODNÉ PRÁVO A ŘEŠENÍ SPORŮ


Tyto Podmínky použití (včetně zásad, pokynů a pravidel, ke kterým odkazují) a vztah mezi vámi a SLUŽBOU se řídí a interpretuje v souladu s právním řádem Švédska, aniž by se použily principy kolizních norem. Souhlasíte s tím, že při řešení jakéhokoli sporu, kontroverze nebo nároku na základě těchto Podmínek použití nebo právního vztahu mezi vámi a SLUŽBOU se podřídíte výlučné jurisdikci švédských soudů.19. TOTO NENÍ VZTAH NA ZÁKLADĚ ZASTOUPENÍ


Nic v této smlouvě se nepovažuje za něco, co by zakládalo, vytvářelo, implikovalo, uskutečňovalo nebo jinak uznávalo zastoupení, zaměstnání, společný podnik ani formální právnickou osobu jakéhokoli druhu; a práva a povinnosti smluvních stran se omezí na ta, která jsou výslovně ujednána v tomto dokumentu.20. OSOBNÍ ÚDAJE A OPRAVY


20.1 Užíváním SLUŽBY schvalujete, že SLUŽBA bude shromažďovat a zpracovávat osobní údaje, zejména rodné jméno, příjmení, rodné číslo, emailovou adresu, IP adresu, Získané údaje, informace o platbách a objednávkách a další informace o transakcích provedených pomocí SLUŽBY. Osobní údaje mohou být zpracovávány na internetu, což také zahrnuje převody osobních údajů do třetí země mimo EU/EHP, do zemí, kde úroveň ochrany osobních údajů není stejná.

20.2 Instantor bude zpracovávat osobní údaje, aby mohl poskytovat SLUŽBU, zjistit a analyzovat finanční informace Uživatele, poskytovat možnost provedení posouzení bonity Uživatele a vyvíjet SLUŽBU a/nebo vyvíjet nové služby, různé druhy marketingu, interní statistiky a analýzy a udržovat vztahy se zákazníky. Pokud Instantor uzná za nutné vyšetřovat potenciálně podvodné jednání nebo zneužití SLUŽBY, může SLUŽBA za účelem identifikace použít informace dostupné na internetu. SLUŽBA poskytne příslušnému Zákazníkovi shromážděné a zpracované osobní údaje a to, jak Zákazník osobní údaje zpracuje, bude v souladu s obchodními podmínkami Zákazníka. Osobní údaje převedené do anonymní podoby mohou být poskytnuty i jinému než příslušnému Zákazníkovi.

20.3 SLUŽBA bude zpracovávat osobní údaje v souladu s příslušnými právními předpisy a SLUŽBA může být jak správcem údajů, tak zpracovatelem údajů. Výpis z údajů, které o vás Instantor drží, máte nárok obdržet jedenkrát ročně. Pokud si přejete tento výpis obdržet nebo pokud chcete požádat o opravu zprávy nebo o změnu Získaných údajů a podobně, kontaktujte prosím Instantor AB na adrese info@instantor.com, Instantor AB Birger Jarlsgatan 2, 5th floor, 114 34 Stockholm nebo na čísle +46 8 522 323 40.21. ZÁSAH VYŠŠÍ MOCI


SLUŽBA neponese odpovědnost za žádné neplnění v důsledku nepředvídaných okolností nebo příčin, které nelze mít pod kontrolou, zejména: zásahy vyšší moci jako je požár, potopa, zemětřesení, hurikán, tropická bouře nebo jiná přírodní katastrofa; válka, nepokoje, žhářství, obchodní embargo, jednání civilních nebo vojenských úřadů nebo terorismus; přerušení optických vláken; stávka nebo nedostatek dopravních prostředků, paliva, energie, pracovní síly či materiálů; selhání infrastruktury telekomunikací nebo informačních služeb; hacking, SPAM nebo jakékoli selhání počítače, serveru nebo softwaru, a to po tak dlouhou dobu, po jakou taková událost bude působit zdržení plnění SLUŽBY.22. OBECNÁ USTANOVENÍ


22.1 Převod, postoupení

Práva a závazky stran této smlouvy budou závazná a nabudou právní moci i pro jejich případné nabyvatele postoupené věci, nástupce, vykonavatele a správce závěti. SLUŽBA může tyto Podmínky použití převést, pokud SLUŽBU získá třetí strana, pokud se sloučí se třetí stranou nebo pokud SLUŽBA odprodá veškeré jmění nebo jeho podstatnou část nebo jinak převede v podstatě všechno své jmění třetí straně. V takovém případě vás SLUŽBA bude o převodu informovat. Vy práva a závazky zde ujednané bez předchozího písemného svolení SLUŽBY převést nesmíte.

22.2 Oddělitelnost

Stane-li se z jakýchkoli důvodů, že příslušný soud nebo arbitr shledají kterékoli z ustanovení těchto Podmínek použití nebo jeho část nevymahatelnou, bude toto ustanovení vymáháno v maximálním možném rozsahu a zbytek těchto Podmínek použití zůstane i nadále platný a účinný.

22.3 Odměna advokáta

V případě, že kterákoli ze stran podnikne jakékoli nároky, žaloby, formální právní kroky nebo arbitráž za účelem výkladu a/nebo vymáhání těchto Podmínek použití nebo jakkoli se vztahující ke vztahu mezi smluvními stranami, bude vítězná strana každého takového řízení mít nárok, krom veškeré další remedury, i na náhradu rozumné odměny advokáta a nákladů a výdajů vzniklých v této souvislosti, včetně odměny advokáta vzniklé při odvolání.

22.4 Nezřeknutí se práv

Zřekne-li se SLUŽBA nějakého práva, nebude se to nikdy považovat za automatické zřeknutí se téhož ujednání těchto Podmínek použití do budoucna. Bude-li jejich kterákoli podmínka, doložka nebo ujednání shledána neplatnou nebo nevymahatelnou příslušným soudem, nebude taková neplatnost mít vliv na platnost nebo účinnost žádné jiné podmínky, doložky a ujednání a taková neplatná podmínka, doložka nebo ujednání bude považována za oddělenou od těchto Podmínek použití.

22.5 Nadpisy

Všechny nadpisy jsou výhradně pro orientaci a nemají vliv na význam, interpretaci ani následky těchto Podmínek použití.

22.6 Úplnost smlouvy

Tyto Podmínky užití jsou celou smlouvou mezi stranami ohledně vašeho přístupu ke SLUŽBĚ a materiálů a služeb v ní obsažených a jejich používání a ohledně vašeho členství SLUŽBY a ruší a nahrazují veškeré předchozí dohody a smlouvy, jak psané, tak ústní, o tomto předmětu.

22.7 Úpravy

SLUŽBA si vyhrazuje právo změnit kterékoli z ujednání zde publikovaných a vy souhlasíte s tím, že si tyto Podmínky použití projdete pokaždé, když SLUŽBU navštívíte. To, že SLUŽBU bude používat i nadále poté, co SLUŽBA publikuje jakékoli změny těchto Podmínek použití, představuje přijetí těchto změn z vaší strany. SLUŽBA na sebe ani nyní, ani do budoucna nebere žádný závazek vás na změnu těchto Podmínek použití upozornit. Vy tyto Podmínky použití nesmíte bez písemného souhlasu SLUŽBY upravovat.

POUŽÍVÁME COOKIES

K provozování webu viva-credit.cz využíváme tzv. cookies. Cookies jsou soubory sloužící k přizpůsobení obsahu webu, k měření jeho funkčnosti a obecně k zajištění vaší maximální spokojenosti. Používáním tohoto webu souhlasíte se způsobem, jakým s cookies nakládáme.